Supply Lists

Pre-K Supply List

Pre-K Supply List 2023-2024

2nd Grade Supply List

2nd Grade Supply List 2023-2024

5th Grade Supply List

5th Grade Supply List 2023-2024

Kindergarten Supply List

Kindergarten Supply lIst 2023-204

3rd Grade Supply List

3rd Grade Supply List 2023-2024

6th Grade Supply List

6th Grade Supply List 2023-2024

1st Grade Supply List

1st Grade Supply List 2023-2024

4th Grade Supply List

4th Grade Supply List 2023- 2024